fbpx

ביתא ואלפא, זיכרון ותשוקה | ד"ר צמח אסיף

איך חושבים ואיך (לא) מטפלים עפ"י וו' ביון וממשיכי דרכו


"הדבר שאותו אני מציע… עלול להפוך לתיאוריה, או שיתייחסו אליו כאילו היה משהו שניתן להשתמש בו כתרגום מיידי לפירוש. אם אכן זה כך, אזי מה שאני אומר הופך לעול יתר מאשר לנכס. אנליטיקאי הקורא מאמר זה חייב להיות מסוגל לשכוח אתו ולהסיר אותו מדעתו…" (ביון, 1977, עמ' 63)

עניינו של ביון בהיעדר ובחסר קשור בתרומה המשמעותית שלו להבנת יכולותינו המנטליות והתפתחות החשיבה. הוא נגע בכנות ובטבעיות בחלקים הפסיכוטיים ובחלקים הלא פסיכוטיים שבנו, ובצורך באחר כדי לחוש שלמים. ביון האמין שהדרך לאמת נפשית מעוגנת באפשרות לשהות במצב של חסר: מצב של אי-ידיעה.

בקורס נכיר את ביון ומורשתו דרך כתביו, הכתיבה עליו ורפלקציות הנובעות מכתיבתו. ננסה לפגוש בבהירות, בשפה פשוטה ומתוך התבוננות בעצמנו, בקרובינו ובמטופלים את עיקרי רעיונותיו הראשונים. הלמידה  תעבור דרך מצבים של ידיעה ושל אי-ידיעה, של הבנה ושל אי-הבנה, בפעימות שקצבן משתנה ושיהפכו למוזיקה הפרטית של כל אחד מהלומדים.

סדר השיעורים 

הכרות וביוגרפיה

פונקציית אלפא – על ההשתנות של רכיבי ביתא לרכיבי אלפא

פונקציית אלפא (70-83) – סימינגטון, על אי היכולת לחלום (216-221) – אוגדן

לאפשר למחשבה להיחשב (129-131) – אלווארז  

מכל/מוכל

מכל/מוכל (61-69) – סימינגטון, על החזקה והכלה, הוויה וחלימה (266-274) – אוגדן

הערות על התיאוריה של הסכיזופרניה (34-44) – ביון

Reverie

התקפות על החיבורים

 הצגת מקרה

Reverie ופירוש (162-183) – אוגדן

התשוקה לרפא היא מכשול

ללא זיכרון או תשוקה (180-187) – סימינגטון

כאילו: תופעת אי הלמידה (175-190) – ריזנברג-מלקולם (מאמרים קליניים)

הדרכה מביון – דוגמאות מסמינרים קליניים

יסודות של סגנון אנליטי (96-101)

סמינר 16 (1978) בתוך: ארבעת העקרונות של הפעולה הנפשית לפי ביון: החשיבה הקלינית של ביון (132-140)

הצגת שתי וינייטות של תלמידים ודיון

שיעור אחרון – סיכום ופרידה (הגשת עבודות סיום)

ביבליוגרפיה

אוגדן, ת.ה. (2009) לגלות מחדש את הפסיכואנליזה. תל אביב: תולעת ספרים, 2013.

אוגדן, ת.ה. (2005) על אי היכולת לחלום. תל אביב: עם עובד, 2011.

אלוורז, א (1995) נוכחות חיה. תל-אביב: תולעת ספרים, 2005.

אנדרסון, ר (1992) מאמרים קליניים על קליין וביון. תל אביב: מודן, 2001.

ביון, ר.ו, אהרוני, ח. וברגשטיין, א (1977) סזורה. תרגום מוער ומאמרים נוספים. תל אביב: תולעת ספרים, 2012.

ביון, ר.ו (1967) במחשבה שנייה. תל אביב: תולעת ספרים, 2003.

ביון ר.ו (1962) ללמוד מהנסיון. תל אביב. תולעת ספרים. 2004.

סימנגטון ג., וסימינגטון, נ. (1996) החשיבה הקלינית של וילפרד ביון. תל אביב: תולעת ספרים, 2000.

חובות הקורס

נוכחות חובה
קריאה שוטפת של המאמרים
עבודה מסכמת: דוגמא קלינית ודיון   

מעוניינים לשמוע על תוכניות הלימוד שלנו? השאירו פרטים או התקשרו