fbpx

בין קופרניקוס לפרויד

המהפכה הקופרניקאית

קופרניקוס טען טענה מהפכנית ששינתה את כל ההבנה בתפיסת היקום. עד 1542 לספירת הנוצרים שלטה בעולם התפיסה הגאו-צנטרית – שמשמעותה הנה שכדור הארץ נמצא במרכז היקום, וכל הכוכבים ומערכת השמש נעים סביבו. גם כאשר החלו להשתכלל הטלסקופים, וראו שהתפיסה שכדור הארץ במרכז אינה תואמת את החישובים אודות תנועת גרמי השמיים, עדיין החזיקו בתפיסה הישנה.

עד שבא מהפכן בשם ניקולאוס קופרניקוס, שהסתכל על כל החישובים והבין שככל הנראה דווקא השמש היא שנמצאת במרכז והכל מסתובב סביבה – מה שלימים יקבל את השם "התפיסה ה-הליו-צנטרית" (הליו =שמש). העובדה שמרבית החוקרים בדקו וראו שהוא צודק – לא הפריעה להעלות את מי שצידד בתורתו על המוקד (ג'ורדנו ברונו).

כעת נשאל, הכיצד טעו מיטב האסטרונומים במשך אלפי שנים? ומדוע החזיקו בטעותם? התשובה הפשוטה הנה – כי כך רואות העיניים! כלומר, העיניים רואות את השמש מסתובבת ואת כדור הארץ נותר במרכז, כלומר גאו-צנטריות.

בהשאלה, רובנו נשענים על התפיסה הגאו-צנטרית – כלומר תופסים את העולם באופן דומיננטי מתוך נקודת המבט הסובייקטיבית שלנו. למעשה, כל אדם תופס את המציאות באופן פשוט וטבעי בדיוק כפי שתפסו האסטרונומים בעבר את מבנה היקום – אני במרכז!

 

המהפכה הפרוידיאנית

כמעט 500 שנים נוספות נדרשו על מנת לתרגם את המהפך הקוסמי-אסטורונומי הקופרניקאי למהפך פסיכולוגי – אישיותי, בסיועו של זיגמונד שלמה פרויד.

​ד"ר פרויד, נוירולוג בהכשרתו, התעקש לחפש את נקודת המבט הסובייקטיבית של המטופלים שלו, בשונה מעמיתיו הרופאים. התעקשות זו היתה הבסיס להתפתחותה של דיסיפלינה חדשה לגמרי – הפסיכואנליזה.
הפסיכותרפיה הדינאמית מתבססת על ההבנות של הפסיכואנליזה ומיישמת אותן במסגרת של שיח טיפולי פנים אל פנים.

 

ד"ר צמח אסיף, פסיכולוג קליני

מנהל אקדמי של תמורות בית – הספר

לפסיכותרפיה דינאמית

 

מעוניינים לשמוע על תוכניות הלימוד שלנו? השאירו פרטים או התקשרו