fbpx

תכנית הסמכה להדרכה בפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית ואינטגרטיבית

אוקטובר 2023

הדרכה פסיכודינמית הנה חלק בלתי נפרד מהווייתו של המטפל בפסיכותרפיה דינמית. המטפל נדרש למבט ומיכל נוספים לאלו שלו, על מנת לחוות את המטופל באופנים נוספים שאינם זמינים לו דיים כשהוא בגפו. בנוסף להישענות של המודרך על המדריך כחלק מצמיחתו כאיש מקצוע, הוא גם "מפקיד" אצלו חלקים לא-מודעים של האינטראקציה הטיפולית ומשתמש במרחב ההדרכתי כמיכל לעיבוד נפשי עמוק, הן של מטופליו והן שלו עצמו.
למדריך אחריות רבה כלפי המודרך וכלפי מטופליו. כחלק מתהליך ההכשרה להדרכה, הכרחי שהמדריך ייצור לעצמו בסיס איתן של ידע תיאורטי והבנה דינמית עמוקה אודות הדיאדה ההדרכתית, כמו גם רגישות וחדות כלפי הדיאדה הטיפולית שהמודרך מביא עמו להדרכה.
תהליך ההסמכה להדרכה כולל היכרות עם גישות, תיאוריות וטכניקות מסורתיות ועדכניות העוסקות בהדרכה. נעיין במגוון סוגיות מהותיות לתפקיד המדריך, ביניהן: תהליכים מקבילים, טרנספרנס וקאונטר-טרנספרנס במרחב ההדרכתי, התנגדות להדרכה, פרדוקסים בהדרכה (למשל הקושי המובנה של ללמד 'אי-ידיעה'), יסודות בהדרכה קבוצתית, הדרכה הניתנת במסגרת מוסדית ועוד. לצד העיון התיאורטי, תהליך ההכשרה מדגיש גם תרגול והתנסות 'חיה' ומודלינג מול מגוון מצבים וחוויות שעשויות לצוף במרחבי ההדרכה.

מטרות התוכנית

מסלול הלימודים בתוכנית ההסמכה להדרכה בפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית שם לעצמו מטרה להכשיר מדריכים בפסיכותרפיה דינמית ברמה מקצועית גבוהה, וזאת בדרך מעמיקה, מעשירה וחווייתית.
מסלול הלימודים בתוכנית ההסמכה להדרכה בפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית, יפגיש את הסטודנטים עם נושא ההדרכה בכמה מישורים. הלמידה התאורטית תחשוף את הלומדים לגישות תאורטיות שונות בהדרכה, ולהעמקה במגוון סוגיות הדרכתיות, כל זאת תוך חשיבה פסיכואנליטית ודינמית עמוקה. דגש נוסף יינתן להדרכת מטפלים העוסקים באוריינטציית הגל החדש בפסיכותרפיה לגווניו.
לצד התאוריה, הסטודנטים יתנסו בפועל כמדריכים, ויביאו מקרים לדיון משותף במסגרת סמינר מיוחד של הדרכה על הדרכה. בסמינר יושם דגש על מקצועיות ועומק, וזאת באווירה מכילה, אוהדת ומחזיקה. המשתתפים ירכשו כלים שיאפשרו צמיחה כמדריכים מקצועיים, תוך כדי התאמה לביטוי האישי, לסגנון הייחודי ולהעדפות האישיות של כל משתתף.
במהלך הלימודים הסטודנטים יקבלו הזדמנות להכיר ואף להתנסות באופן חווייתי במגוון אופנויות פסיכותרפויטיות, ביניהן טיפול במוסיקה, טיפול בהבעה ויצירה, פסיכודרמה, סוגות של הגל החדש ועוד. בכך תורחב אפשרות ההדרכה גם לטיפולים מסוגים אלו, לצד הדרכה עבור פסיכותרפיה קלאסית ומבוססת שיח. הסטודנטים הלומדים בתוכנית יקבלו סיוע אישי וצמוד בקבלת מודרכים מתאימים.

מבנה הלימוד​

תוכנית הלימודים תתפרש על פני 20 מפגשים, כאשר כל מפגש יכלול חמש שעות אקדמיות. כל מפגש יכלול יחידת לימוד של הרצאה תיאורטית (שעתיים אקדמיות) ולאחריה התנסות מעשית והמחשה באוריינטציה קרובה לקליניקה ולחוויה (שעתיים אקדמיות). יחידת לימוד נוספת תוקדש לרפלקציה עצמית אישית וקבוצתית, בשילוב שיח תיאורטי רלוונטי, אודות תהליך ההתפתחות והצמיחה של כל סטודנט כמדריך, והממשק של זה עם אזורים מקצועיים ואישיים כפי שבאים לידי ביטוי בתהליך ההסמכה להדרכה (שעה אקדמית).
הלמידה תתקיים במתכונת פרונטאלית ברובה וחלקה במתכונת מקוונת. שעות הלימוד יושלמו במסגרת ימי עיון והעשרה מרוכזים בתיאום מראש.

אופן הלימוד

הלימודים יכללו תאוריה משולבת עם פרקטיקה. התאוריות והסוגיות ההדרכתיות שילמדו במסגרת הקורסים התיאורטיים, יודגמו ויוטמעו במסגרת סמינר קליני של "הדרכה על הדרכה". הסמינר יתבסס על מקרים הדרכתיים שיובאו ע"י הסטודנטים, ויהוו מצע לשיפור וצמיחת ההדרכות בפועל, כמו גם לדיון והעמקה סביב הנושאים ההדרכתיים שעולים.

מטלות

אקדמית: על הסטודנטים להיות נוכחים במפגשים (תתאפשר היעדרות של עד 20%), קריאת חומר ביבליוגרפי שיועבר מראש ע"י המרצים, השתתפות בדיונים, הצגת הדרכות במסגרת הסמינר ההתנסותי, וכתיבת עבודה מסכמת.
התנסותית: המודרכים יצברו סך של 50 שעות של הדרכת מטפלים בנוסף לסך של 25 שעות הדרכה על ההדרכה.
מטלת סיום: עם סיום חובות השמיעה, ההדרכות וההדרכות על ההדרכה, תוגש עבודה בה יתואר ליווי הדרכתי של התלמיד את אחד ממודרכיו. העבודה תכלול יכולת לרפלקציה תיאורטית ואישית ותבדק ע"י מרצים במסלול.

היקף התוכנית

120 שעות אקדמיות.

דרישות קבלה

בוגרי תוכניות הכשרה בפסיכותרפיה ומטפלים מנוסים ממגוון הכשרות טיפוליות, בעלי ניסיון כמטפלים המעוניינים להרחיב את עשייתם הטיפולית גם למרחב ההדרכתי. באותה העת, ההשתתפות בתוכנית ההכשרה תעשיר את עולמם הטיפולי והאישי של הלומדים ואת אופן נוכחותם גם מול מטופליהם עצמם.
על המועמדים להגיש טופס הרשמה הכולל קו"ח מקצועיים, קו"ח אישיים, תעודות, דילמה הדרכתית והמלצה ממדריך משמעותי שליווה אותם בצמיחתם כמטפלים עצמאיים. מועמדים מתאימים יוזמנו לשני ראיונות בהיכרות הדדית.
עלות דמי רישום בסך 375 ₪
עלות התוכנית השנתית: 13,500 ₪
עלות בחינת עבודת גמר הכוללת מפגש אישי: 375 ₪

מועדי הלימוד

הלימודים יתקיימו בקמפוס אוניברסיטת בר-אילן.

יתרונות התוכנית

למידה מעמיקה באווירה קרובה, מקצועית ונעימה באוניברסיטת בר-אילן. מגוון נרחב של מרצים וגישות. התנסות מעשית וליווי אישי. העשרה נוספת של ימי עיון וסדנאות של תמורות. סיוע באיתור מודרכים בשלב ההכשרה.
למתאימים, אפשרות להשתלבות מקצועית ותעסוקתית במערך ההדרכה של תוכניות ההכשרה השונות של ביה"ס תמורות.

זכאות לתעודה

סטודנטים שיעמדו בדרישות, יקבלו תעודת סיום לימודים במסלול "תוכנית ההסמכה להדרכה בפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית", במסגרת 'תמורות' - ביה"ס לפסיכותרפיה דינמית, בשיתוף עם היחידה לפיתוח מקצועי אוניברסיטת בר אילן.

ד"ר צמח אסיף | ראש התוכנית
ד"ר דרור גולן | ראש מסלול

לפרטים נוספים

אנא השאירו פרטים ב'צרו קשר' וישלח אליכם טופס הרשמה מפורט.

מעוניינים לשמוע על תוכניות הלימוד שלנו? השאירו פרטים או התקשרו