fbpx

מבוא לאקאן | ד"ר יהודה ישראלי

מלאכת הטיפול הלאקאניאני | מר יהודה ישראלי

לאקאן נחשב לקשה לקריאה והבנה ולכן מרתיע חלק גדול מהעוסקים בבריאות הנפש.

מטרת הקורס היא בראש וראשונה להנגיש את הפסיכואנליזה הלאקאניאנית לתלמידים, ללמוד את יסודות החשיבה הלאקאניאנית, המושגים הבסיסיים של התיאוריה, הייחודיות של הגישה הלאקאניאנית בהשוואה לתיאוריות אחרות והיישום של התיאוריה בעבודה הקלינית, הן בפסיכואנליזה והן בגישות טיפוליות אחרות: פסיכותרפיה, עבודה עם ילדים, טיפול זוגי ומשפחתי, תרפיה באומנויות והדרכת הורים.

שיעור 1. פילוסופיה

לאקאן האיש, הנחות פילוסופיות, תוקף המציאות, דו משמעות, אובדן האובייקט כתנאי לתשוקה, הממשי-דמיוני-סמלי.

קריאה:

ישראלי, י. מלאכת הטיפול הלאקאניאני, (2014) רסלינג: ישראל, עמ' 21-55 אפרתי, ד,. ישראלי, י. הפילוסופיה והפסיכואנליזה של ז'אק לאקאן (2007) משרד הביטחון ההוצאה לאור: ישראל עמ' 15-32.

שיעור 2. אתיקה

אתיקה ואסתטיקה, סובלימציה, התשוקה של האנליטיקאי, תביעת האחר.

קריאה:

Lacan, J. "Position of the Unconscious". In Feldstein, R., Fink. B., and

Jaanus, M. (Ed) Reading Seminar XI. (1995 [1960, 1964]) SUNY: New York. Pp. 259-282. *המאמר ישלח במייל הקובץ גדול מדי

שיעור 3. הקליניקה

הקליניקה כמרחב סמלי –  הסטינג. זמן וכסף, רישום, הפגישה הראשונה, הפגישה החתוכה.

קריאה:

Fink, B. Fundamentals of Psychoanalytic Technique. (2007) Norton: New York. Pp. 47-73

שיעור 4. הקשבה אנליטית

שאלות, פירוש ביוגרפי, פירוש מבני, הספה.

קריאה:

Fink, B. Fundamentals of Psychoanalytic Technique. (2007) Norton: New York. Pp 1-23.

שיעור 5. יחסי העברה

העברה פרוידיאנית, העברה לאקאניאנית, הזדהות, התנגדות והגנה.

קריאה:

Lacan, J. "Intervention on the Transference" [1952] in Mitchell, J., and Rose. J., (Ed) Feminine Sexuality. (1982) Norton: New York. Pp 61-72.

שיעור 6. סימפטום

לוגיקה של תוצאה המקיימת הנחה, מבצר הייחודיות, סמפטום כמטפורה, פרדוקס.

קריאה:

ישראלי, י. מלאכת הטיפול הלאקאניאני, (2014) רסלינג: ישראל, עמ' 91-102

שיעור 7. פנטזמה

סמפטום ופנטזמה, הגרעין הממשי של הסמפטום.

קריאה:

Nasio, J.D., Five Lessons on the Psychoanalytic Theory of Jacques Lacan (1992) 73-95

ישראל: רסלינג ([1912-19139] 2013) וטאבו טוטם .ז ,פרויד

שיעור 8. חרדה

חרדה פרוידיאנית ולאקאניאנית, מועקה, הסמלה, החסר של החסר, האיווי של האחר.

קריאה:

ישראלי, י. מלאכת הטיפול הלאקאניאני,(2014) רסלינג: ישראל, עמ' 103-112

שיעור 9. דיכאון

טראומה, אבל ומלנכוליה, דיכאון ומבנים קליניים, אובדנות.

קריאה:

Freud, S. "Mourning and Melancholia" in Collected Papers Vol 4. Pp 152-170

שיעור 10. מבנים קליניים חלק א'

היסטריה, אובססיה, פוביה.

קריאה:

Dor, J. The Clinical Lacan (1997) Aronson: New Jersy. pp. 9-27

שיעור 11. מבנים קליניים חלק ב'

פרוורסיה ופסיכוזה.

קריאה:

Dor, J. The Clinical Lacan (1997) Aronson: New Jersey. Pp. 32-68

שיעור 12. סוף טיפול

הכשרת האנליטיקאי, מעבר לסובייקטיביות, השלת הזדהויות, הזדהות עם הסמפטום.

קריאה:

ישראלי, י. מלאכת הטיפול הלאקאניאני, (2014) רסלינג:ישראל, עמ' .127-132

מעוניינים לשמוע על תוכניות הלימוד שלנו? השאירו פרטים או התקשרו