fbpx

וכשאני לעצמי.. | ד"ר צמח אסיף

הטיפול באדם שמתחת לאגו, עפ"י קוהוט וממשיכי דרכו

הקורס ישמש כמרחב באמצעותו נוכל להכיר ולחשוב את התיאוריה של פסיכולוגיית העצמי.
פסיכולוגיית העצמי מדברת בעצם, על הצבת 'העצמי' של האדם במרכז ההוויה הפסיכולוגית, ועל תנועה מכריעה בהתפתחות החשיבה הפסיכואנליטית, מראיית האדם כמונע על ידי דחפים וקונפליקטים פנימיים, לאדם המתפתח דרך המצע של זולתו. זוהי "תיאוריה של חסך", במובן שהיא שמה את הדגש על החסכים ההתפתחותיים, אשר הובילו ליצירתן של פתולוגיות, ועל האופן בו יכול טיפול פסיכואנליטי להוות קרקע להשלמת חסכים אלו בהתפתחות העצמי של המטופל, וזאת על ידי מצע של משוקעות אמפטית ויחסי ההעברה הייחודיים הנרקמים בין המטופל למטפלו.


במהלך הקורס, נכיר את היינץ קוהוט, אשר ייסד וכונן את התיאוריה, נמקמו על ציר התפתחות הפסיכואנליזה, וננסה להבין מדוע וכיצד הוא הרהיב עוז לפתח גישה המתרחקת, לא מעט בכלל, מהגישה הפסיכואנליטית הקלאסית.
נתמקד במושגי היסוד של התאוריה, נכיר את המושג הקוהוטיאני 'זולתעצמי' על ייחודיותו ומורכבותו ונעמיק בכוונתו של קוהוט, כשהוא מדבר על הבנה אמפטית, תוך מקום למחשבה על מה בעצם דורש קוהוט מהמטפל, וכיצד פוגשת דרישה זו את הפרקטיקה היומיומית שלנו.
נקדיש זמן להבנת מושג הנרקיסיזם דרך ראיית פסיכולוגיית העצמי, נלמד על המופעים השונים של פגיעות נרקסיסטיות בקליניקה ובחיים, ועל אופנים בהם עלולים להיווצר במהלך ההתפתחות שברים בעצמי, ונבחן את תשובתה של פסיכולוגיית העצמי לשאלתו של קוהוט עצמו – כיצד מרפאת האנליזה?


המאמרים המלווים את הקורס, יהוו עבורינו מתווה לדרך שעוברת מהתיאוריה אל הפרקטיקה.
יחד עם זאת, לכל אורך הקורס, נשתמש בדוגמאות מהשדה הקליני, עליהן ננסה ליישם את אופן החשיבה הנלמד, תוך אווירה שתאפשר דיון וחשיבה רחבה אודות המפגש של כל אחד ואחת מאיתנו עם התיאוריה.


בסיום הקורס תידרשו להגיש עבודה מסכמת קצרה (3-5 עמודים), אשר תכלול מיקרו-תיאור של טיפול, ובו רקע תמציתי וורבאט קצר (כעמוד/וחצי בסה"כ), עליו תוכלו להציע ניתוח אבחנתי לאור תיאוריית פסיכולוגיית העצמי, כפי שנלמדה במהלך קורס זה.

.

רשימת מפגשים וחומרי קריאה

שיעור ​1. הכרות פתיחה ומבוא

(קריאת רשות) רענן קולקה (2005), בין טרגיות לחמלה, הקדמה בתוך: ה. קוהוט. כיצד מרפאת האנליזה,  עמ' 30- 36, עמ' 24-29.

שיעור 2. היווצרותה של פסיכולוגיית העצמי

מיטשל, ס. (1995/2006).  פסיכולוגיות של זהות ושל עצמי: אריק אריקסון והיינץ קוהוט.
בתוך: פרויד ומעבר לו: תולדות החשיבה הפסיכואנליטית המודרנית, פרק 6.  תל אביב: תולעת ספרים. עמ' 207-210, 218-243.

פרויד – 'על הנרקיסיזם'

שיעור 3.

מושגי ייסוד בתיאוריה: אופנהיימר, א. (1998/2000). היינץ קוהוט. תל אביב: תולעת ספרים. עמ' 33-53.

מושג הזולתעצמי: קוגן,ק. (2010) היות זולתעצמי סיפור בראשית, שיחות,כ"ה,(3), 276-282.

שיעור 4. שברים בעצמי וזעם נרקיסיסטי

קוהוט, ה. (2007)  הרהורים על נרקיסיזם וזעם נרקיסיסטי , פסיכולוגיית העצמי וחקר רוח אדם. תל אביב: תולעת ספרים, עמ'  166- 183.

שיעור 5. כשנרקסיזם זו לא מילה גסה

קוהוט, ה. (2007)  צורות והתמרות של נרקסיזם , פסיכולוגיית העצמי וחקר רוח אדם. תל אביב: תולעת ספרים, עמ'  123- 149 .

שיעור 6. על אמפתיה כבסיס טיפולי

קוהוט, ה. (1984/2005). כיצד מרפאת האנליזה? תל אביב: עם-עובד. עמ' 144-146 ; 232-244.

שיעור 7. מהתיאוריה לפרקטיקה – יחסי עצמי וזולת עצמי

קוגן, ק. (2010).  מעשה הפירוש בראי פסיכולוגית העצמי, שיחות כ""ד (3), 250-255.

שיעור ​8. מצע אמפטי לתוקפנות, זעם והתנגדויות

חזן, י. (1997). פסיכותרפיה של אישיות גבולית מתוך עמדה של פסיכולוגית העצמי. שיחות י"א (2 ), 132-137.

יורם חזן – להרף עין ולתמיד – קרנברג מול קוהוט

שיעור 9. תוקפנות והעצמי המאוים

תוקפנות והעצמי המאוים – ס' מיטשל – תקווה ופחד בפסיכואנליזה – עמ' 200-207

שזירת ארוס (דחף החיים) עם טנאטוס (דחף המוות)

הבעיה הכלכלית של המזוכיזם, פרויד 1924

שיעור 10. אידיאליזציה כהעברה חיונית

טמיר, י. (2003). היחס ההאדרתי בתהליך הטיפולי כחוויה רגשית מרפאה. שיחות י"ז (2), 123-130.

שיעור 11. תמורות וחילופים ביחסי זולת עצמי

מזוכיזם או מאניה | עצמאות או תלות | קונפרונטציה או אמפתיה – ה. ראקר

חזן, י. (2004/2014). אבות ובנים במרוץ הזמן. בתוך: להרף עין ולתמיד. בן שמן: מודן.

שיעור 12. הצגת מקרה

שיעור 13. סיכום, סיום ופרידה

מעוניינים לשמוע על תוכניות הלימוד שלנו? השאירו פרטים או התקשרו

דילוג לתוכן