fbpx

ממעמקים | ד"ר צמח אסיף

החשיבה והטכניקה של פרויד במבחן השנים.

במהלך הסמסטר נלמד על שלושת המבנים האבחנתיים הגדולים של פרויד – נוירוזה, פסיכוזה ופרוורסיה.

דרכם נכיר מושגי יסוד כמו לא מודע, דחף, סימפטום, הדחקה, חרדה, חלומות, העברה וכדומה.

מושגים שעומדים גם היום ביסוד הבנת נפש האדם, וניסוחם חולל מהפכה בתרבות המערבית. אתייחס גם לדרך בה מתמודדים בקליניקה עם הסבל והעונג שמייצרים המבנים השונים בחיי האדם.

נדון בשאלות כמו: איך בנוי הדחף? על ארוס ותנטוס, מהי נוירוזה? מה גורלן של הנוירוזות בימינו? מהו סימפטום אנליטי? מתי מתפתחת העברת אהבה ואיך מתמודדים אתה? מה הקשר בין הלא מודע והמיניות? מהם ההבדלים המבניים בין שלושת המבנים ואיך מאבחנים אותם בקליניקה? (שלושת האופנים של השלילה)

שיעור 1. פתיחה

.

שיעור 2. יבשת חדשה

מחקרים בהיסטריה (1895)

.

שיעור 3. מיניות

שלוש מסות על המיניות (1905) [פרק 1]

.

שיעור 4. זיכרון

על זיכרונות מחפים (1899) [מעבר לעקרון העונג ומסות אחרות, 199-185]

אוצר המילים של הפסיכואנליזה – אדיפוס

.

שיעור 5. חלום

חלומה של אשת הקצב (1900) [פירוש החלום, 186-189]

השימוש בפירוש חלומות בפסיכואנליזה (1911) [הטיפול הפסיכואנליטי, 84-81]

הערות על הלכה ומעשה בפירוש חלומות (1923) [הטיפול הפסיכואנליטי, 148-139]

.

שיעור 6. לא-מודע

הלא-מודע (1913) [מעבר לעקרון העונג ומסות אחרות, 71-62]

הערות אחדות על מושג הלא-מודע בפסיכואנליזה (1913) [מעבר לעקרון העונג ומסות אחרות, 94-89]

ההדחקה (1915) [מעבר לעקרון העונג ומסות אחרות, 61-53]

על הקשבה ללא מודע – כריסטופר בולס השאלה האינסופית 2009

.

שיעור 7. עונג/מציאות

ניסוחים בדבר שני עקרונות של ההתרחשות הנפשית (1911) [מעבר לעקרון העונג ומסות אחרות, 36-31]

האני והסתם (1923) [מעבר לעקרון העונג ומסות אחרות, 170-138]

.

שיעור 8. ארוס/תנטוס

מעבר לעקרון העונג (1920) [מעבר לעקרון העונג ומסות אחרות 135-114]

מעבר לעקרון העונג – תרגום חדש

.

שיעור 9. הטכניקה

עצות לרופא על הטיפול הפסיכואנליטי (1912) [הטיפול הפסיכואנליטי, 98-92]

דרכיה של התרפיה הפסיכואנליטית (1919) [הטיפול הפסיכואנליטי, 135-129]

הבניות באנליזה (1937) [הטיפול הפסיכואנליטי, 235-227]

.

שיעור 10. עיבוד

היזכרות, חזרה ועיבוד (1914) [הטיפול הפסיכואנליטי, 119-114]

.

שיעור 11.העברה/אהבה

הערות על אהבת העברה (1915) [הטיפול הפסיכואנליטי, 128-120]

ההעברה (1920) [כתבי פרויד כרך א', מבוא לפסיכואנליזה, 308-297]

.

שיעור 12. אבל, מלנכוליה

אבל ומלנכוליה (1917) [אבל ומלנכוליה, 28-7]

.

שיעור 13. סיכום

קריאה נוספת מומלצת:

עכבה, סימפטום וחרדה (פרויד, 1926)

– הערות נוספות על הפסיכונוירוזה של ההגנה Further Remarks on the Psychoneurosis of Defense, 1896, SE 3:159 http://www.bartleby.com/280/7.html

– חלומה של אשת הקצב, בתוך "פירוש החלום" (1900), עם עובד 2007, עמ' 186-189

– הצגת הנרקיסיזם (1914), בתוך "מבחר כתבים א'", רסלינג 2007

– הערות על אהבת ההעברה (1915), בתוך "הטיפול הפסיכואנליטי, עם עובד 2002, עמ' 120

מעבר לעקרון העונג (1920), מעבר לעקרון העונג ומסות אחרות, דביר, 1968

– נוירוזה ופסיכוזה (1924), בתוך "מבחר כתבים א'", רסלינג 2007, עמ' 113

– אובדן המציאות בנוירוזה ופסיכוזה (1924), בתוך "מבחר כתבים א'", רסלינג 2007, עמ' 121

– השלילה (1925), מעבר לעקרון העונג ומסות אחרות, דביר, 1968

'איש החול' – מאת את"א הופמן

מלך נורווגיה

מעוניינים לשמוע על תוכניות הלימוד שלנו? השאירו פרטים או התקשרו