תאוריות באישיות | מרום/רונן

יסודות תאוריות האישיותשיעורים 1-2 (מבוא): קריאה חובה

– ביטמן, א., בית-מרום, ר., בן-עטר כהן, א., פוך ח. (1992). אישיות תיאוריה ומחקר. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה  כרך א', יחידה 1, עמ' 11-61.

– ביטמן, א., בית-מרום, ר., בן-עטר כהן, א., פוך ח. (1992)..אישיות תיאוריה ומחקר. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה  כרך ג', יחידה 5, עמ' 11-55 (המשך היחידה רשות).


שיעורים 3-5 (הפסיכואנליזה הפרוידיאנית): קריאה חובה

–  ביטמן, א., בית-מרום, ר., בן-עטר כהן, א., פוך ח. (1992). אישיות תיאוריה ומחקר. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה,  כרך א', יחידה 2, עמ' 83-129.

– ביטמן, א., בית-מרום, ר., בן-עטר כהן, א., פוך ח. (1992). אישיות תיאוריה ומחקר. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה . כרך ג', יחידה 5, עמ' 56-75 (מבחני השלכה).


שיעורים 7-14: קריאה חובה

– ביטמן, א., בית-מרום, ר., בן-עטר כהן, א., פוך ח. (1992). אישיות תיאוריה ומחקר. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה. כרך א' יחידה 2, עמ': 143-151; 155-213.

​- ויניקוט, ד.ו. (2009). עצמי אמיתי, עצמי כוזב. תל-אביב: עם עובד. עמ' 199-213 ('עיוות האני במונחים של עצמי אמיתי ועצמי כוזב').

– אוגדן ת. ( 1989 ). הקצה הפרימיטיבי של החוויה. תל אביב: עם עובד. עמ' 38-59 ('מבנה החוויה').

​- מיטשל, ס. א'., ובלאנק, מ. ג'. (2006). פרויד ומעבר לו. תולדות החשיבה הפסיכואנליטית. תל אביב: תולעת ספרים. עמ' 247-255. ('אוטו קרנברג').

​- דאום, ח. והרטמן, א. (2010). בשביל הנפש. תל אביב: ידיעות אחרונות.  עמ' 100-113 ('באתי לטיפול בגלל אשתי. זה מפריע בעיקר לה').

קריאת רשות

– אריקסון, א. ה. (1974). ילדות וחברה. ספריית הפועלים, תל-אביב.

​- וויניקוט, ד.ו. (1997). משחק ומציאות. עם עובד, תל-אביב. עמ': 35-56. ('אובייקטים של מעבר  ותופעות מעבר').

​- פרויד א. (1978). תקינות ופתולוגיה בילדות. דביר, תל-אביב.

​- מיטשל, ס. א'., ובלאנק, מ. ג'. (2006). פרויד ומעבר לו. תולדות החשיבה הפסיכואנליטית המודרנית. תולעת ספרים, ישראל. עמ': 72-115 (פרק 2. פסיכולוגיית האני); 116-144 (פרק 3.) 

– הארי סטאק סאליבן והפסיכואנליזה הבין-אישית); 145-175 (פרק 4. מלאני קליין והתיאוריה הקלייניאנית בת-זמננו); 176-206 (פרק 5. האסכולה הבריטית של יחסי- אובייקט); 207-243 (פרק 6. פסיכולוגיות של זהות ושל עצמי).

​- קוהוט, ה. (2005). כיצד מרפאת האנליזה? עם עובד, פסיכואנליזה, תל-אביב. עמ' 59-69 ('ניתנות לאנליזה לאור הפסיכולוגיה של העצמי'); עמ': 70-93  ('בחינה מחודשת של חרדת הסירוס').

צרו קשר

השאירו פרטים וסמנו באיזה תוכנית אתם מעוניינים:

דילוג לתוכן