חדר משלך | ד"ר מרום גורין

על מסגרות ועל תהליכים – בתוך החדר והשעה – ומחוצה להם

ד"ר מרום גורין

התחלת הטיפול

פרויד, ז. (1919). על פתיחת הטיפול. בתוך: הטיפול הפסיכואנליטי. ת"א: עם עובד, 2002.

אוגדן, ת. (1989). הפגישה האנליטית הראשונה. בתוך: הקצה הפרימיטיבי של חוויה. תל-אביב: עם עובד, 2001.

Maroda, K. J. Emotional Engagement and Mutual Influence. In: Psychodynamic Techniques. New York: Guilford, 2010.

המסגרת הטיפולית

הברית הטיפולית – זלכה

ברקן, א., (2002). הרבדים השונים של ה-Setting – או של מי השעון? שיחות, י"ז (1), 39-46.

תודר גולדין, מ. (2012). שתיקת הכספים. שיחות, כ"ו (3), 232-240.

Malcolm, R.R. (1986). Interpretation: The Past in the Present. Int. Rev. Psycho-Anal., 13, 433-443.

Grossmark, R. (2012). The unobtrusive relational analyst. Psychoanalytic Dialogues, 22, 629–646.

הקשב האנליטי

העברה והעברה נגדית – תשבי וויסמן

Akhtar, S. Four Kinds of Analaytic Listening . In: Psychoanalytic listening: Methods, limits, and innovations. London: Karnac, 2013.

Ogden, T. (1997). Reverie and interpretation. Psychoanalytic Quarterly, 66, 567–595.

הטכניקה האנליטית

בין ידיעה לאינטואיציות – מפרויד ועד ביון – שיחות

Self-Disclosure and Advice maroda

תיאוריית ההכלה של ביון – רות ריזנברג מלקולם

תפקיד הראי של האם

מעשה הפירוש בראי פסיכולוגית העצמי

עוינות ותוקפנות בטיפול

ויניקוט, ד.ו. (1947). שנאה בהעברה הנגדית. בתוך: עצמי אמיתי, עצמי כוזב. ת"א: עם עובד, 2009.

סמנה, ר. (2014). כשהחרא פוגע במאוורר או: מי בכלל רוצה להיות האובייקט הרע? מתוך: הבלוג "משחק במילים" באתר פסיכולוגיה עברית. 

מיניות וארוטיקה בטיפול

Gabbard, G. O. (1994). On love and lust in erotic  transference. Journal of the American Psychoanalytic Association, 42, 385-403.

Davies , J. M. (1998). Between the disclosure and foreclosure of erotic transference-countertransference: Can psychoanalysis find a place for adult sexuality? Psychoanalytic Dialogues, 8, 747-766.

מצבים רגרסיביים בטיפול

אשל, ע. (2002). מן 'האשה הירוקה' אל 'שחרזדה': 'שמכאן' והתהוות החדש בטיפול הפסיכואנליטי. שיחות, ט"ז (3), 231-242.

סיום הטיפול

מחשבות על סיומי טיפול – הילית אראל

Salberg, J. (2009). Leaning into termination. Psychoanalytic Dialogues, 6, 704–722.

סמנה, ר. (2015). הסזורה המרשימה של הפרידה – מחשבות (ורגשות) על סיומו של טיפול. מתוך: הבלוג "משחק במילים" באתר פסיכולוגיה עברית. 

צרו קשר

השאירו פרטים וסמנו באיזה תוכנית אתם מעוניינים:

דילוג לתוכן