fbpx

פסיכולוגיה התפתחותית | רונן ארוך

יסודות ההתפתחות


בקורס זה נסקור את התפתחותו של האדם, מההריון ועד בגרותו, במגוון מישורים:

הרגשי, הקוגניטיבי והחברתי.

נכיר תאוריות שונות בנוגע להתפתחותו ואת הגורמים המסייעים לבריאותו העתידית ותפקודו, כמו גם את גורמי הסיכון העשויים בכל שלב להיות לו לרועץ.

שיעור 1-2: מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית, תורשה מול סביבה, היבטים של התפתחות האדם

חומר קריאה: פרקים 1-3 בספר "הלוח החלק" של סטיבן פינקר פרק 1פרק 2פרק 3

שיעור 3: תורשה ומהלך ההריון, התפתחות העובר, שלבי הלידה, הסכנות שבדרך

חומר קריאה: פרק 3 בספר "התפתחות הילד טבעה ומהלכה" (עמודים 102- 144)

שיעור 4: כישורים מולדים לעומת נלמדים, שנים ראשונות

חומר קריאה: יומנו של תינוק, דניאל סטרן, חלק א' (עמודים 25-62)

שיעור 5: רכישת שפה

קריאה: עמודים 305-342 בספר  "התפתחות הילד טבעה ומהלכה"

שיעור 6-7: התפתחות קוגניטיבית (פיאז'ה, ויגוצקי, בנדורה, התניות)

חומר קריאה: פרק 5 בספר "התפתחות הילד טבעה ומהלכה"

שיעור 8: קשיים והפרעות האופייניים לילדות, סיבותיהם והטיפול בהם

(חומר קריאה: פרק 15 בספר "התפתחות הילד טבעה ומהלכה" ההגדרות הרלוונטיות מה DSM : ADHD , ODD , CD , הקשת האוטיסטית)

שיעור 9: התפתחות נפשית ראשונית: שלוש העמדות: אוטיסטי מגעי, סכיזו-פראנואידי, דכאוני

חומר קריאה: פרק 2 ("מבנה החוויה") מהספר "הקצה הפרימיטיבי של החוויה"

שיעור 10: השלבים הפסיכוסקסואליים של פרויד

(חומר קריאה – ייקבע בהמשך)

שיעור 11: תיאוריית ההתפתחות של אריקסון

(חומר קריאה – ייקבע בהמשך)

שיעור 12: בולבי ודפוסי ההתקשרות

(חומר קריאה – ייקבע בהמשך)

מעוניינים לשמוע על תוכניות הלימוד שלנו? השאירו פרטים או התקשרו