fbpx

love in the afternoon | ד"ר צמח אסיף

שני סובייקטים – חדר אחד, מיטשל והאסכולה ההתיחסותית

סילבוס- גישות התייחסותיות ואינטרסובייקטיביות

רקע והיסטוריה של הגישה

נתחקה אחר שורשיה ההיסטוריים והתאורטיים של הגישה ההתייחסותית. נדון בהנחותיה הבסיסיות, בשונות שלהן מזו של הגישה הקלאסית ונכיר את הגישה הבינאישית שמתוכה, במידה רבה, התפתחה גישה זו.

דרישות הקורס:

  1. נוכחות והשתתפות בשיעורים
     
  2. עבודה מסכמת קצרה, במסגרתה יוצג דיון באחד המושגים שנלמדו בקורס, מתוך התייחסות אישית למקרה קליני (על מבנה העבודה נדבר במהלך הקורס).

סדר השיעורים ורשימת קריאה

​​1. פתיחה ומבוא כללי לתיאוריות התייחסותיות ואינטר-סובייקטיביות

2. ס. מיטשל: "אינטרסובייטיביות בין אקספרסיביות לאיפוק ביחסים אנליטיים" התייחסויות, פרק 6 (2000).

​​3. ל. ארון: "פירוש כביטוי לסובייקטיביות של המטפל". שיחות כ"ו (1), (2011).

​​4. פ. ברומברג: "צל ומהות: השקפה התייחסותית על התהליך הקליני" (1993). מתוך פסיכואנליזה התייחסותית: צמיחתה של מסורת.

​​5. ס. פייזר: "המשא ומתן של הפרדוקס בתהליך האנליטי" (1992). מתוך פסיכואנליזה התייחסותית: צמיחתה של מסורת. 
ג'סיקה בנג'מין – הכרה והרס

​6. ג'. גרינברג: "מודלים תאורטיים והניטרליות של האנליטיקאי" (1986). מתוך פסיכואנליזה התייחסותית: צמיחתה של מסורת.

​7. מ. אייגן : "ממשיכה למדיטציה". תחושת מוות נפשי, פרק 11 (2004).

8. ת. אוגדן: "השלישי האנליטי: עבודה עם עובדות קליניות אינטרסובייקטיביות" (1994). מתוך אי היכולת לחלום.

​9. Davies, J.M. (2004) .Whose Bad Objects Are We Anyway? Psychoanal. Dial., 14:711-732

10. ל. ארון: "להכיר ולהיות מוכר: שיקולים תאורטיים וטכניים ביחס לחשיפה עצמית".  המפגש, פרק 8 (1996)

​11. ס. מיטשל: "כנפיו של איקרוס: אשליה ובעיית הנרקיסיזם (1986). בתוך: פסיכואנליזה התייחסותית צמיחתה של מסורת. תל אביב: תולעת ספרים

12. love in the afternoon

מעוניינים לשמוע על תוכניות הלימוד שלנו? השאירו פרטים או התקשרו