fbpx

מלאני קליין המפוצל, השלם ומה שביניהם | איריס צדוק

הגב' איריס צדוק

שיעור 1. מלאני קליין – ביוגרפיה ותרומה לפסיכואנליזה

קטלינה ברונסטיין , מלאני קליין – התחלות – בתוך: התיאוריה הקלייניאנית, נקודת מבט בת זמננו. תולעת ספרים, 2008. 27-45.

שיעור 2. מבוא – יסודות תפיסת עולמה של מלאני קליין

דורבן שוקי,  מבוא לחשיבה הקלייניאנית. בתוך: מלאני קליין, כתבים נבחרים כרך א'. תולעת ספרים, 2002 , 7-35.

שיעור 3. טיפול בילדים

קליין מלאני,  העקרונות הפסיכולוגים של אנאליזה מוקדמת.  בתוך: מלאני קליין, כתבים נבחרים. תל אביב: תולעת ספרים, 2002. 41-52.

סגל חנה, טכניקת המשחק. בתוך: חנה סגל- מלאני קליין, עם עובד, 1998. 53-58.

שיעור 4. פנטזיה לא מודעת

ספיליוס אליזבת בוט, פרויד וקליין – על מושג הפנטזיה. בתוך: התיאוריה הקלייניאנית, נקודת מבט בת זמננו. תולעת ספרים, 2008. 46-62.

דניאל פטרישיה, אנאליזה של ילדים ומושג הפנטזיה הלא מודעת. בתוך: מאמרים קליניים על קליין וביון. מודן הוצאה לאור, 2001. 40-52

שיעור 5. הסמלה

קליין מלאני , החשיבות של יצירת סמלים בהתפתחות האני. בתוך: מלאני קליין, כתבים נבחרים, כרך ב. תולעת ספרים, 2013. 83-103

סגל חנה, הסמלה. בתוך: התיאוריה הקלייניאנית, נקודת מבט בת זמננו. תולעת ספרים, 2008. 200-209

שיעור 6. העמדה הסכיזו-פרנואידית

קליין מלאני, הערות לכמה מנגנונים סכיזואידים. בתוך: מלאני קליין, כתבים נבחרים א', תולעת ספרים, 2002. 177-203

שיעור 7. המשך העמדה הסכיזו-פרנואידית

קריאת רשות : רות' פריסילה,  העמדה הפרנואידית-סכיזואידית, בתוך: התיאוריה הקלייניאנית, נקודת מבט בת זמננו. תולעת ספרים, 2008. 63-80.

שיעור 8. הזדהות השלכתית

לנדאו, משה (1993). מחשבות על מיכל ומוכל, שיחות, 1 (2), מרץ.

אליזבת בוט-ספיליוס. התנסויות קליניות בהזדהות השלכתית. בתוך: מאמרים קליניים על קליין וביון. מודן, 2001, 101-120.

שיעור 9. העמדה הדפרסיבית 

סגל חנה, העמדה הדיכאונית. בתוך: חנה סגל- מלאני קליין, עם עובד, 1998. 79-86.

קריאת רשות : טמפרלי ג'יין, העמדה הדכאונית. בתוך: התיאוריה הקלייניאנית, נקודת מבט בת זמננו. תולעת ספרים, 2008. 81-91

שיעור 10. התסביך האדיפלי

בוסוול ג'יל, תסביך אדיפוס. בתוך:התיאוריה הקלייניאנית, נקודת מבט בת זמננו. תולעת ספרים, 2008. 117-135.

בריטון רונלד,  הסיטואציה האדיפלית והעמדה הדפרסיבית. בתוך:  מאמרים קליניים  על קליין וביון. מודן, 2001. 67-83.

שיעור 11. צרות עין, קנאה והכרת תודה

קליין מלאני, צרות עין והכרת תודה. בתוך: מלאני קליין, כתבים נבחרים א', תולעת ספרים, 2002. 241-260.

קריאת רשות: סגל חנה, קנאה והכרת תודה. חנה סגל- מלאני קליין, עם עובד, 1998. 115-122.

שיעור 12. צרות עין, קנאה והכרת תודה

קליין מלאני, צרות עין והכרת תודה. בתוך: מלאני קליין, כתבים נבחרים א', תולעת ספרים, 2002. 261-283.

קריאת רשות: קייזה מרקו, התקנאות והכרת תודה, בתוך התיאוריה הקלייניאנית, נקודת מבט בת זמננו. תולעת ספרים, 2008. 136-153.

שיעור 13. סיכום חשיבתה של מלאני קליין

מעוניינים לשמוע על תוכניות הלימוד שלנו? השאירו פרטים או התקשרו