פסיכופתולוגיה של חיי היום-יום | חנה ינאי מלאך, צפריר סנדרוביץ

הפרעות ואישיות: התנסויות באבחנה מבדלת | הגב' חנה ינאי מלאך

מטרת הקורס:

הקורס ידון בשאלה מהי פסיכופתולגיה, איך היא נראית ברמה הפנומנולוגית, אך בעיקר לרדת לשורשי הסיבות, כלומר לאתיולוגיה של ההפרעות הנפשיות. נעבור על מספר הפרעות אישיות שכיחות ונתמקד ונעמיק בדינמיקה של הפרעות אלו מהיבטים שונים: הדחף, ה"אני", יחסי אובייקט וה"עצמי".

שיעור 1. פסיכופתולוגיה בראיה היסטורית, הסיווגים השונים, מדריך ה-, DSM 5  הכרות וראייה ביקורתית

לקריאה:

ז'וזה ברונר, (2003), מדריך ההפרעות הנפשיות: מפה ללא טריטוריה ותוקף, מגזין אודיסאה

ICD-10, הסיווג והמיון הפסיכיאטרי לפי ארגון הבריאות העולמי, (1992;1996) , הפרעות של האישיות וההתנהגות הבוגרת, הוצאה דיונון –אוניברסיטת תל אביב, עמ' 212-219

דר' שמואל הס, פרופ' צבי זמישלני, סיכום השינויים ב-DSM 5, המרכז לבריאות הנפש "גהה" (קובץ מהאינטרנט).

שיעור 2-4. דיאגנוזה פסיכואנליטית, סקירה של התפתחות הנפשית עפ"י 4 גישות תיאורטיות מרכזיות

לקריאה:

    McWilliams, N. (1994). Psychoanalytic diagnosisUnderstanding personality structure in the clinical process. New York: Guilford. Chap. 1-2, pp 7- 38.

תרגום המאמר

​ויניקוט ד.ו. (1986). הכל מתחיל בבית, הוצאת דביר, תל-אביב, 1995

חלק ראשון, בריאות ומחלה, "מושג האדם הבריא", עמ'  19-33

בולאס, כ. (2000), היסטריה, תולעת ספרים בע"מ, תל אביב, 2009, פרק 1 – "טיפוסי האופי של הפסיכואנליזה", עמ' 14-26.

​שיעור 5-6. רמות ההתפתחות של ארגון האישיות: נוירוטי – גבולי- פסיכוטי

לקריאה:

McWilliams, N. (1994). Psychoanalytic diagnosis: Understanding personality structure in the clinical process. New York: Guilford. Chap.3, pp 38-65.

Kernberg O,  (1984) Severe Personality Disorders ,chap.1:Structural Diagnosis, pp 3-26.                 

תרגום המאמר

 Freud, S. (1924). The Loss of Reality in Neurosis and Psychosis. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIX (1923-1925): The Ego and the Id and Other Works, 181-188

שטיינר, ג'.(1993,2017), מסתורים נפשיים ארגונים פתולוגיים במטופלים פסיכוטים, נוירוטים וגבוליים, פרק 6: הנסיגה לעולם דלוזיונלי:ארגונים פסיכוטיים של האישיות, ישראל: תולעת ספרים, עמ. 101-111.

שיעור 7. מנגנוני הגנה – ראשוניים ושניוניים ומשמעותם לאבחנה

לקריאה:

McWilliams, N. (1994). Psychoanalytic diagnosis: Understanding personality structure in the clinical process. New York: Guilford. Chap.5-6, pp 96-144

פרק 6

שיעור 8. הפרעת אישיות היסטוריונית

לקריאה:

    McWilliams, N. (1994). Psychoanalytic diagnosis: Understanding personality structure in the clinical process.

New York: Guilford. Chap. 14, pp 301-322

תרגום בעברית

פרויד, ז. וברויאר, י. (2004), מחקרים בהיסטריה. קוגיטו – הוצ"ל, צפת. פרק א' ברויאר ופרויד: על המנגנון הנפשי של תופעות היסטריות (1983), (דיווח ראשוני), עמ' 31-46.

פרק ב' : תאורי מקרים, 5.העלמה אליזבט פון ר', עמ' 171-215.

​שיעור 9. הפרעת אישיות נרקיסיסטית

לקריאה:

​ McWilliams, N. (1994). Psychoanalytic diagnosis: Understanding personality structure in the clinical process. New York: Guilford. Chap.8, pp 168-188.

Britton, R.(2003), Sex, Death, and Superego, Karnac Books, London. Chap.10:”Narcissism and Narcissistic Disorder” תקציר pp.- 151-164. 

שיעור 10. הפרעת אישיות סכיזואידית

לקריאה:

​    McWilliams, N. (1994). Psychoanalytic diagnosis: Understanding personality structure in the clinical process. New York: Guilford. Chap. 9, pp 189-204.​

אוגדן, ת. (1984), הקצה הפרימיטיבי של החוויה, עם עובד, תל-אביב,  פרק 4: "המצב הסכיזואידי", עמ' 80-94

שיעור 11. הפרעת אישיות אובססיבית-קומפולסיבית

לקריאה:

​    McWilliams, N. (1994). Psychoanalytic diagnosis: Understanding personality structure in the clinical process. New York: Guilford. Chap. 13, pp 279-300.

תרגום המאמר

​  Sodre, I. Obsessional  Certainty versus Obessional Doubt : From 2 to 3 , pp262-278

שיעור 12. הפרעת אישיות דיכאונית

לקריאה:

​    McWilliams, N. (1994). Psychoanalytic diagnosis: Understanding personality structure in the clinical process. New York: Guilford. Chap. 11, pp 227-256.

צרו קשר

השאירו פרטים וסמנו באיזה תוכנית אתם מעוניינים:

דילוג לתוכן