fbpx

הנחיות לעבודת גמר

במסגרת כתיבת העבודה תידרש/י להגיש בכתב הצגת מקרה, בטיפול והערכה דיאגנוסטית, מתקופת ההכשרה בפסיכותרפיה, שאושרה ע"י הוועדה המקצועית להכשרה בפסיכותרפיה דינמית, במסגרת מוסד הלימודים בלבד.

הנחיות לגבי החומר הקליני המוגש בכתב ואשר אותו תציג/י בעבודה המסכמת:

הנחיות לעבודת גמר

מעוניינים לשמוע על תוכניות הלימוד שלנו? השאירו פרטים או התקשרו