fbpx

מצבי חירום נפשיים | ד"ר עמית פכלר

התבוננות קלינית על האבחון והטיפול בטראומה ובפוסט – טראומה

מבוא לגישות פסיכואנליטיות לטראומה

ד"ר עמית פכלר fachler@012.net.il

מטרות הקורס

היכרות ראשונית עם המשגות פסיכואנליטיות רלוונטיות לנושא הטראומה.

הקניית הבנה של השפעת אובדנים וטראומות נוספות על האדם, לרבות מנגנוני הגנה אופייניים במצבים אלה.

בדיקת סוגים שונים של התערבות בטיפול בסובלים מטראומה.

מבנה הקורס

שיעורים פרונטאליים תוך דיון פתוח עם התלמידים. נושאים נוספים שיועלו בכיתה ישמשו בסיס לדיון נוסף על המפורט בסילבוס.

דרישות הקורס

הימנעות מאכילה/לעיסת מסטיק בחלל הכיתה בזמן השיעור.

הימנעות משימוש בטלפון הסלולארי/מחשב נייד בחלל הכיתה בזמן השיעור שלא למטרות סיכום השיעור.

שיעור 1. מהי טראומה? היכרות עם המדריך הסטטיסטי להפרעות נפשיות DSM; הצגת הפרעת דחק פוסט טראומטית

שיעור 2. התערבות בשעת משבר

שיעור 3. מנגנון החזרה הכפייתית על פי פרויד וממשיכיו

שיעור 4. דיסוציאציה – ניתוק כתגובה לטראומה

שיעור 5. מודל התגובה לטראומה על פי שנדור פרנצי ורונלד פרברן

שיעור 6. טראומה מינית – השפעותיה ומופעיה בחדר הטיפולים

שיעור 7-8. אבחנת הפרעת אישיות גבולית וזיקתה לטראומה

שיעור 9. מנגנון ההזדהות ההשלכתית

שיעור 10. השפעות טראומטיות ומצמיחות של שכול ואובדן

שיעור 11. דגשים בעבודה הטיפולית עם נפגעי טראומה

שיעור 12. דגשים בעבודה הטיפולית עם נפגעי טראומה – המשך

שיעור 13. סיכום הקורס ומשוב

מקורות לקורס:

American Psychological association, (2014). Post-Traumatic Stress Disorder, in: .

​ויניקוט, ד. (1935). ההגנה המאנית. בתוך: עצמי אמתי, עצמי כוזב. תל אביב: עם עובד, 2009, עמ' 28-44.

ויניקוט, ד. (1956). הנטייה האנטי-חברתית. בתוך: עצמי אמתי, עצמי כוזב. תל אביב: עם עובד, 2009, עמ' 156-166.

ויניקוט, ד. (1963?/1973). פחד מהתמוטטות. בתוך: עצמי אמתי, עצמי כוזב. תל אביב: עם עובד, 2009, עמ' 287-300.

פכלר, ע. (2016). די סו צי אצ יה: הזמן הקפוא. אבא בלי אבא: אהבה, אשמה ותיקון בחיי יתומים מאב. חיפה: אוניברסיטת חיפה ופרדס, עמ' 25-32.

פכלר, ע. (2016). בין עבריינות לאלטרואיזם: אשמה בולטת בהיעדרה. אבא בלי אבא: אהבה, אשמה ותיקון בחיי יתומים מאב. חיפה: אוניברסיטת חיפה ופרדס, עמ' 103-112.

פרנצי, ש. (1929). הילד הלא רצוי ודחף המוות שלו. בתוך: בלבול השפות בין המבוגרים לילד, תל אביב: עם עובד, 2003, עמ' 170-173.

פרנצי, ש. (1933). בלבול השפות בין המבוגרים לילד, שפת הרוך ושפת התשוקה. בתוך: בלבול השפות בין המבוגרים לילד, תל אביב: עם עובד, 2003, עמ' 199-207.

ברמן, ע. (2004). הנסיך המאושר, העץ הנדיב: הפנטזיה של הורות כהכחדה עצמית והשלכותיה בטיפול הפסיכואנליטי. שיחות, כתב-עת ישראלי לפסיכותרפיה, יט (1), עמ' 35-43.

מקורות נוספים: ​

אלמוג, מ. (2017). דברים שעוברים לה בראש. בתוך: ציפייה. מודיעין: כנרת, זמורה-ביתן, דביר. (דיסוציאציה בעקבות טראומה מינית)

​אשל, ע. וזליגמן, צ., עורכות. (2017). היה או לא היה? כאשר צללים של פגיעה מינית בילדות עולים בטיפול. ירושלים: כרמל.

​לה קארה, ג. (2015). מנהרת היונים. תל אביב: כתר.

​סנט-אכזופרי, א. (2005). הנסיך הקטן. אור יהודה: כנרת, זמורה-ביתן, דביר.( עמ' 7-13). 

​פרנצי, ש. (1933). רשימות ופרגמנטים: טראומה והשאיפה להחלמה. בתוך: בלבול השפות בין המבוגרים לילד, תל אביב: עם עובד, 2003, עמ' 208.

מעוניינים לשמוע על תוכניות הלימוד שלנו? השאירו פרטים או התקשרו