פסיכופתולוגיה ב' של חיי היום-יום | ד"ר מאיר כהן

​ שיעור 1: פסיכופתולוגיה – הסיווגים השונים, מדריך ה-, DSM 5  הכרות  לקריאה ​DSM  בעברית, האגודה הפסיכיאטרית האמריקאית (2013) שיעור 2:דיאגנוזה פסיכואנליטית, סקירה של התפתחות הנפשית עפ"י ארבע גישות תיאורטיות מרכזיות לקריאה: McWilliams, N. (1994). Psychoanalytic diagnosis: Understanding personality structure in the clinical process. New York: Guilford.  Chap. 1-2, pp 7- 38.  תרגום המאמר שיעורים 3-4:רמות ההתפתחות של ארגון האישיות: […]

טופס מעקב הסמכה להדרכה

טופס זה משמש למעקב אחר שעות ההדרכה + הדרכה על הדרכה של הסטודנטים. נא להדפיס את הטופס, למלא ידנית ולסכם את שעות ההדרכה. טופס מעקב הדרכה

מסגרות להכשרה מעשית

טופס זה מרכז את כל מסגרות ההכשרה אליהם תוכלו לפנות בנושא הכשרה מעשית,(מומלץ להכנס מידי פעם – המסמך מתעדכן מעת לעת):

טופס מעקב הדרכות

טופס זה משמש למעקב אחר שעות ההדרכה של הסטודנט. נא להדפיס את הטופס, למלא ידנית ולסכם את שעות ההדרכה. טופס מעקב הדרכות

טופס לגמול השתלמות

גמול השתלמות לעובדי הוראה של משרד החינוך: מורים יכולים לברר באגף לפיתוח מקצועי במשרד החינוך את זכאותם לגמול השתלמות, דרך המסלול האישי.  להורדת הטופס לגמול השתלמות, לחצו על הקובץ:

חדר משלך | אבנר הכהן ויסכה פרידמן

חדר משלך | יסכה פרידמן סיומי שעות היעדרות מטיפול כתקשורת באמצעות ה'אין'– שרון שטרסבורג- מאמר בשיחות הדגם ההתפתחותי של קרנברג פרויד, ז. (1919). על פתיחת הטיפול. בתוך: הטיפול הפסיכואנליטי. ת"א: עם עובד, 2002. אוגדן, ת. (1989). הפגישה האנליטית הראשונה. בתוך: הקצה הפרימיטיבי של חוויה. תל-אביב: עם עובד, 2001. Maroda, K. J. Emotional Engagement and Mutual Influence. In: Psychodynamic Techniques. New […]

רשימת מדריכים בתעריף מוזל

רשימת מדריכים בתעריף מוזל עבור התוכנית פסיכותרפיה "תמורות" בר אילן בשנת הלימודים האקדמית תשפ"ב רשימת מדריכים במחיר מוזל